A+ A A-
 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 740

Забутий критик «Русской Руси»

Олександр Музичко, доцент, кандидат історичних наук, Одеса

Як це часто бувало в нашій історії, українська інтелігенція опинилася наодинці з потужною державною машиною північного сусіда, посиленою на початку ХХІ ст. новітніми технологіями інформаційного тиску. Одним із засобів хоча б певної протидії цим намаганням нав’язати українцям чуже бачення їхньої історії є звернення до нашої інтелектуальної

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 878

Мовні свідки формування українців, Частина 2.

Продовження інтерв’ю з доктором філол. наук, проф. К.М. Тищенком для журнала „Дивослово”, травень 2007 (Презентація книги: К. Тищенко „Мовні контакти: свідки формування українців”.– Київ: Аквілон-Плюс, 2006)

  – А що включено до останніх трьох розділів книги?

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 1041

Мовні свідки формування українців. Частина 1

Інтерв’ю з доктором філол. наук, проф. К.М. Тищенком для журнала „Дивослово”, травень 2007.  (Презентація книги: К. Тищенко „Мовні контакти: свідки формування українців”.– Київ: Аквілон-Плюс, 2006)

Редакція „Дивослова”: – Костянтине Миколайовичу, поява Вашої нової монографії стала помітною науковою подією. Читача зацікавлює серйозний і водночас доступний заголовок на обкладинці: „Мовні контакти: свідки формування

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 805

Бербери в Наддніпрянщині

Тисячоліття тому, 1010 року, переважна більшість населення Наддніпрянщини прийняла іслам... Слід берберів знаходимо по всій Україні… З фольклору халіфа Гаруна аль-Рашида знають під ім`ям Змія Горинича…

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 759

Українська, білоруська та словенська мови крізь віки: історико-семантичний огляд.

Антон Глушко, аспірант відділу етнополітології, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Хто хоче підкорити народ, робить замах на його історію.
Франтішек Внук

Ідея поділу слов’янських мов на три групи – східну, західну та південну сягає своїми коріннями у добу «Весни

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 816

Де починається Закарпаття

Ужгородські археологи спростовують міф угорського державотворення
Записав: Лесь Белей
ВСТУПНІ СЛОВА

З найдавніших часів Закарпаття було, як правило, об’єктом, а не суб’єктом історичного процесу. Спершу його землі завойовували й дарували, а з народженням європейських націоналізмів питання власності Закарпаття перейшло з

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 837

Германці і українці

Володимир Богайчук

Про міграцію ґотів у 2-3 ст. з Південної Балтії через Волинь у Надчорномор'я та їх державу, що займала обшири майже половини Европи і яку очолював король обраний військом, ученим відомо досить багато.

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 1318

Кельти і українці.

Володимир Богайчук

У середині 1 тис. до н.е. на просторах Європи від Ґаллії та Ґалісії (Еспанія) до української Галичини й Галатії (Туреччина) були поширені кельто-венедські племена індоєвропейців. Цей хоробрий і яскравий, фізично сильний народ створив своєрідну імперію. У 3 ст. до н.е. від Малої Азії до Шотландії і Андалузії можна було подорожувати не залишаючи єдиний культурний і мовний простір.

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 882

Іранці і українці

Володимир Богайчук

Хронологію присутності в Україні носіїв іранських мов символічно можна представити трьома гідронімами: найдавніша – це назва річки Сердоба (холодна річка), дещо молодша –  Дніпро – це Данапріс скіфів (вода глибока) та ще пізніша назва річки Артополот  (річка божества) з ознакою сарматської вимови. Ці три назви відповідають трьом різним періодам перебування іранських племен на землях України: давньоіранському (15-8 ст. до н.е.), скіфському (від 5 ст. до н.е.) і сармато-аланському (від 3 ст. до н.е.).

Back to top