A+ A A-
 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 922

Бербери в Наддніпрянщині

Тисячоліття тому, 1010 року, переважна більшість населення Наддніпрянщини прийняла іслам... Слід берберів знаходимо по всій Україні… З фольклору халіфа Гаруна аль-Рашида знають під ім`ям Змія Горинича…

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 900

Українська, білоруська та словенська мови крізь віки: історико-семантичний огляд.

Антон Глушко, аспірант відділу етнополітології, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Хто хоче підкорити народ, робить замах на його історію.
Франтішек Внук

Ідея поділу слов’янських мов на три групи – східну, західну та південну сягає своїми коріннями у добу «Весни

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 936

Де починається Закарпаття

Ужгородські археологи спростовують міф угорського державотворення
Записав: Лесь Белей
ВСТУПНІ СЛОВА

З найдавніших часів Закарпаття було, як правило, об’єктом, а не суб’єктом історичного процесу. Спершу його землі завойовували й дарували, а з народженням європейських націоналізмів питання власності Закарпаття перейшло з

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 944

Германці і українці

Володимир Богайчук

Про міграцію ґотів у 2-3 ст. з Південної Балтії через Волинь у Надчорномор'я та їх державу, що займала обшири майже половини Европи і яку очолював король обраний військом, ученим відомо досить багато.

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 1480

Кельти і українці.

Володимир Богайчук

У середині 1 тис. до н.е. на просторах Європи від Ґаллії та Ґалісії (Еспанія) до української Галичини й Галатії (Туреччина) були поширені кельто-венедські племена індоєвропейців. Цей хоробрий і яскравий, фізично сильний народ створив своєрідну імперію. У 3 ст. до н.е. від Малої Азії до Шотландії і Андалузії можна було подорожувати не залишаючи єдиний культурний і мовний простір.

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 1025

Іранці і українці

Володимир Богайчук

Хронологію присутності в Україні носіїв іранських мов символічно можна представити трьома гідронімами: найдавніша – це назва річки Сердоба (холодна річка), дещо молодша –  Дніпро – це Данапріс скіфів (вода глибока) та ще пізніша назва річки Артополот  (річка божества) з ознакою сарматської вимови. Ці три назви відповідають трьом різним періодам перебування іранських племен на землях України: давньоіранському (15-8 ст. до н.е.), скіфському (від 5 ст. до н.е.) і сармато-аланському (від 3 ст. до н.е.).

 • Категорія: Історія
 • Перегляди: 1776

Русь і українці

Костянтин ТИЩЕНКО

«СКАНДИНАВЩИНА В ДАВНІЙ РУСИ»: ПОГЛЯД ІЗ СУЧАСНОСТІ


Львів’янин Омелян Партицький (1840 — 1895) був мовознавцем, етнографом, істориком і педагогом. Більшу частину свого життя присвятив він викладанню у вчительській семінарії у Львові.

Можна лише уявити, якими були працездатність і наснага молодою вченого, якщо він у віці 27 років уже спромігся опублікувати великий німецько-український словник на 35 тис, слів (акурат через рік після Енського указу про заборону всього українського на Наддніпрянській Україні). Як тепер сказали б, «у вільний від роботи час» він створив низку підручників з української мови та літератури для народних шкіл, редагував педагогічний двотижневик «Газета шкільна» (1875-1879), а також перші видання товариства «Просвіта» (якийсь час був і його головою).

Back to top