A+ A A-

Конкурси ТУМу

ПЕРЕМОЖЦІ НАУКОВИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОНКУРСІВ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І МБФ “СМОЛОСКИП” З УКРАЇНОЗНАВСТВА

1-й конкурс 1996 року

Степан Захаркін (1-е місце), студент 1 курсу філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка (відділення української мови та літератури). Тема: “П. Куліш – перекладач”.

Вікторія Ковальчук (2-е місце), студентка 1 курсу філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка (відділення фольклористики). Тема: “Проблеми дослідження української чарівної казки в контексті сучасності”.

Юрій Дорошенко (2-е місце), студент 2 курсу Інституту журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Мова та держава: аспекти взаємодії”.

Юлія Ніколайчук (3-є місце), учениця 11-б класу гімназії східних мов м.Києва (надаллі – студентка Відділення сходознавства Київського університету ім. Т. Шевченка). Тема: “Хто за волю життя віддав – той не вмирає!” (О.Ольжич – науковець, політик, поет)”.

Богдан Харахаш (3-є місце), студент 4 курсу філософського факультету Київського університету ім. Т. Шевченка (відділення політології). Тема: “Поняття націоналізму”.

2-й конкурс 1997 року

Юлія Дмитренко (2-е місце), випускниця Української гімназії м. Києва (надалі – студентка філологічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка, відділення фольклористики). Тема: “Символіка поезій Олени Теліги”.

Андрій Нечипоренко (2-е місце), випускник школи № 251 м. Києва (надалі – студент філологічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка). Тема: “Іван Багряний на великому конвеєрі життя”.

Олександр Бутирський (3-є місце), студент 3 курсу Інституту журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Мова та духовне відродження нації”.

Сергій Кулик (3-є місце), студент 5 курсу факультету україністики Волинського університету. Тема: “Микола Іванович Міхновський – поборник самостійності України”.

Лідія Мельник (3-є місце), студентка 3 курсу теоретико-композиторського факультету Львівського музичного інституту ім. М. Лисенка. Тема: “Анатоль Вахнянин. Штрихи до портрета”.

Олена Охріменко (3-є місце), студентка 4 курсу відділення перекладачів факультету іноземної філології Київського університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Аліса” Люїса Керола з погляду перекладацьких можливостей”.

Юрій Приходнюк (3-є місце), студент 4 курсу історичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Антський союз східнослов’янських племен”.

Оксана Пустовіт (3-є місце), студентка 3 курсу архітектурного факультету Київського державного технічного університету будівництва та архітектури. Тема: “Роль народних традицій у розвитку національної колористики сучасної архітектури України”.

Тарас Стефанишин (3-є місце), студент 3 курсу відділу історії та теорії мистецтва Львівської академії мистецтв. Тема: “Конструкція та оздоблення іконостаса в системі декору інтер’єрів галицьких церков XVII – поч. XVIII ст”.

3-й конкурс 1998 року “Мова в Україні”

Михайлина Скорик (1-е місце), студентка 2 курсу Інституту журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Становлення української літературної мови на початку XX ст. (на матеріалі періодичних видань)”.

Наталя Даниленко (2-е місце), учениця 11 класу ліцею “Наукова зміна” м. Києва (надалі – студентка факультету соціології і психології Національного університету ім. Т. Шевченка). Тема: “А. Ю. Кримський – дослідник проблем української мови”.

Дзвенислава Матіяш (2-е місце), студентка 3 курсу факультету гуманітарно-суспільних наук Києво-Могилянської академії. Тема: “Внесок Олени Курило в розвиток сучасної української літературної мови”.

Вікторія Атаманчук (3-є місце), учениця 11 класу Кам’янець-Подільської школи № 9 (надалі - студентка філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, спеціальність – українська мова і література та англійська мова і література). Тема: “Мовна гра – шлях до знань”.

Тетяна Березюк (3-є місце), студентка 4 курсу факультету української філології Педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Тема: “Походження прізвищ жителів села Великі Дмитровичі Обухівського району Київської області”.

Тетяна Солодкіна (3-є місце), студентка 1 курсу магістратури філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Термінологічні дослідження в Україні. Феномен Інституту української наукової мови”.

4-й конкурс 1999 року “Українська мова вчора, сьогодні, завтра”

Олесь Андрійчук (2-е місце), студент 3 курсу юридичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Тема: “Проблема реалізації статті 10 Конституції України про статус української мови: суспільно-юридичний аспект”.

Лілія Брудницька (2-е місце), студентка 5 курсу Інституту журналістики Національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Сучасна реклама в Україні: мовностилістичні особливості”.

Станіслав Шумлянський (2-е місце), студент 2 курсу факультету гуманітарних і суспільних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема: “Мовне питання в українській політиці”.

Катерина Василів (3-є місце), студентка 4 курсу факультету української філології Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького. Тема: “Історичні трансформації і сучасні перспективи функціонування сакральної лексики в українській мові”.

Алла Думенко (3-є місце),, курсантка 1 курсу правового факультету Академії митної служби України. Тема: “Походження та розвиток митних термінів”.

Оксана Мельник (3-є місце), студентка 2 курсу Київського педагогічного коледжу ім. К. Ушинського, Михайло Мельник, студент 2 курсу Інституту журналістики Національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Український правопис у контексті розвитку нації”.

Юлія Рисіч (3-є місце), студентка 4 курсу факультету української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського державного університету. Тема: “Український правопис – генетичне вбрання мови”.

Олена Рум’янцева (3-є місце), студентка 5 курсу факультету української філології Рівненського державного гуманітарного університету. Тема: “Естетика літературних антропонімів (на матеріалі роману П. Загребельного “Тисячолітній Миколай”)”.

5-й конкурс 2000 року “Доля мови – доля народу”

Олена Руда (1-е місце), студентка 4 курсу філологічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка (відділення української мови та літератури). Тема: “Явище змішування української та російської мов: суржик”.

Богдана Матіяш (2-е місце), студентка 2 курсу факультету гуманітарно-суспільних наук Києво-Могилянської академії (спеціалізація – філологія). Тема: “Мовна політика в Україні: 90-ті роки XX століття”.

Ольга Германова (3-є місце), студентка 2 курсу Інституту журналістики Національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Драматична доля української мови: історичне буття в проекції на сьогодення”.

Тетяна Кондратюк (3-є місце), студентка 1 курсу філологічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка (відділення української мови та літератури). Тема: “Молодіжний сленг як об’єкт соціолінгвістичного дослідження”.

Ірина Марко (3-є місце), студентка 2 курсу філологічного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. Тема: “Українські назви городніх та садових культур в історико-етимологічному та лінгвогеографічному висвітленні”.

Євген Плахута (3-є місце), студент 1 курсу магістерської програми “Політологія” Києво-Могилянської академії. Тема: “Місце мови при формуванні націй: східноєвропейський контекст і Україна сьогодні”.

Ніна Шевченко (3-є місце), студентка 4 курсу філологічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка (відділення української мови та літератури). Тема: “Топонімія Пирятинського району Полтавської області: етимологія та словотвір”.

6-й конкурс 2001 року “Українська мова в колі європейських мов”

Надія Даниш (1-е місце), студентка 1 курсу філологічного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Тема: “Українська мова в колі європейських мов”.

Білянська Ольга (2-е місце), студентка 3 курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Тема: “Мовна агресія як антипод культури мовлення”.

Гладушина Оксана (3-є місце), учениця 11-а класу середньої спеціалізованої школи № 30 м. Луганська (надалі – студентка Інституту міжнародних відносин Київського національного університетту ім. Т. Шевченка). Тема: “Українська мова в колі європейських мов”.

Олена Копиця (3-є місце), студентка 1 курсу факультету романо-германської філології Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького. Тема: “Українська мова в колі європейських мов”.

7-й конкурс 2002 року “Нове тисячоліття української мови”

Наталя Якубчак (1-е місце), студентка 2 курсу факультету гуманітарних і суспільних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема: “Мовна ситуація в НаУКМА”.

Юлія Антонів (2-е місце), студентка 3 курсу факультету гуманітарних і суспільних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема: “Реабілітація репресованої лексики”.

Ірина Мельник (2-е місце), студентка 3 курсу відділення української мови та літератури Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Структурні особливості українських ономатопей”.

Мілена Завадовська (3-є місце), студентка 3 курсу факультету іноземної філології Миколаївського державного педагогічного університету. Тема: “Українська мова нового тисячоліття”.

Вікторія Наріжна (3-є місце), студентка 3 курсу факультету української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського націонаального університету. Тема: “Комп’ютерні жаргонізми в українській мові”.

Ольга Яремко (3-є місце), студентка 3 курсу Інституту прикладної математики і фундаментальних наук при Національному університеті “Львівська політехніка”. Тема: “Нове тисячоліття української мови”.

8-й конкурс 2003 року “Мовний простір сучасної України”

Наталя Іванова (1-е місце), студентка 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема: “Мовна ситуація в українському віртуальному просторі”.

Наталя Брагінець (2-е місце), студентка 3 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема: “Правописна дискусія як виразник сучасної мовної ситуації в Україні”.

Надія Драган (3-є місце), студентка 3 курсу факультету іноземних мов та журналістики Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного і муніципального управління”. Тема: “Людина у мовному просторі”.

Анна Скорофатова (3-є місце), студентка 3 курсу факультету української фіолології Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Тема: “Стилістика терміна в сучасній українській поезії”.

Мар’яна Цеголко (3-є місце), студентка 1 курсу Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. Тема: “Мовний простір у засобах масової інформації”.

Олександр Циценко (3-є місце), студент 3 курсу економічного факультету Кіровоградського державного технічного університету. Тема: “Українська мова вчора, сьогодні, завтра”.

9-й конкурс 2004 року “Мова ЗМІ і вплив на свідомість”

Ірина Федорченко (1-е місце), студентка 5 курсу соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Тема: “Мова українських ЗМІ та її вплив на свідомість громадян України”.

Ніна Павлюк, (2-е місце), студентка 3 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема: “Мовна ситуація в телевізійних програмах для молоді”.

Оксана Сенишин (2-е місце), студентка 4 курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Тема: “Телепрограми і проблеми екології українського слова”.

10-й конкурс 2005 року „Українська мова доби незалежності”

Оксана Ігнатенко (1-е місце), студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Тема: „Українська мова в контексті подій Помаранчевої революції”.

Дмитро Дроздовський (2-е місце), студент 1 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Мова доби незалежності як засіб відродження генетичної пам’яті”.

Ольга Калашник (2-е місце), студентка 4 курсу Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: „Мова незалежності”.

Ольга Дацків (3-є місце), студентка 1-го курсу факультету іноземних мов Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Тема: „Українська мова – духовна основа української нації”.

В’ячеслав Левицький (3-є місце), студент 1 курсу Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: „Постмодерний катарсис у проекції на сучасну українську художню мову”.

Ярослав Сокольніков (3-є місце), учень 11 класу школи № 4 м. Горлівки. Тема: „Українська мова доби незалежності. Розвиток орфографії та орфоепії”.

11-й конкурс 2006 року „Українська мова: погляд у майбутнє”

Ольга Дацків (1-е місце), студентка 2 курсу факультету іноземних мов Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Тема: „Українська мова: минуле, сучасне, майбутнє”.

Ірина Процик (2-е місце), студентка 5 курсу факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Тема: „Сучасне ефірне мовлення: стратегія запитань”.

Сергій Клок (3-є місце), студент 1 курсу факультету міжнародних економічних відносин Херсонського національного технічного університету. Тема: „Революційний прояв специфіки української нації”.

Ольга Чорній (3-є місце), студентка 2 курсу Запорізького педагогічного коледжу. Тема: „Фразеологія – скарбниця фольклору, вірне дзеркало народного життя, літопис історичних подій”.

12-й конкурс 2007 року „Народ і слово”

Вероніка Жиленко (1-е місце), студенка 3 курсу Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Тема: „Лінгвоекологічні виміри двомовності”.

Ольга Левицька (2-е місце), студентка 2 курсу Запорізького педагогічного коледжу. Тема: „Слово набуває ваги в контексті справ”.

Олександр Стукало (2-е місце), студент 2 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Мовна гра в романі М. Матіос „Місіс і містер Ю в країні укрів”.

Іванна Прєснякова (3-є місце), студентка 4 курсу Смілянського природничо-математичного ліцею. Тема: „Константи творчості Т. Шевченка в контексті цензури імперських періодів та етносвідомість сучасної української учнівської молоді”.

Наталя Циценко (3-є місце), студентка 1 курсу мистецького факультету Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка. Тема: „Втрата самих себе”.

Лілія Юрчик (3-є місце), учениця 10-А класу школи-колегіуму № 3 м. Сміла. Тема: „Сленгове мовлення сучасних українських учнів (на матеріалі соціолінгвістичного анкетування школи-колегіуму № 3, м. Сміла)”.

13-й конкурс 2008 року „Мовна стійкість і мовна толерантність”

Тамара Гуменюк (1-е місце), студентка 2 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Поняття мовної стійкості в білінгвальній ситуації”.

Катерина Гільдібрандт (2-е місце), студентка 2 курсу Запорізького педагогічного коледжу. Тема: „Мовна стійкість і мовна толерантність. Погляд на проблему”.

14-й конкурс 2009 року „Мова – душа народу”

Ганна Шевчук (1-е місце), студентка 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Мовна політика після Помаранчевої революції”.

Олена Самсонова (2-е місце), студентка 2 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Термінологічні проблеми перекладу міжнародно-правових актів (на прикладі Європейської хартії регіональних або меншинних мов)”.

Інна Сорока (2-е місце), студентка 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Іншомовні слова в „Історії України-Руси” М. Грушевського”.

Ольга Зайцева (3-є місце), студентка 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Ремарки „застаріле” та „рідковживане” у словниках української мови другої половини ХХ ст. – поч. ХХІ ст.”

Дарина Лінькова (3-є місце), студентка 5 курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема: „Недопереклад”.

Тетяна Пронь (3-є місце), студентка 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Синонімічні ряди в лексикографічних джерелах (на матеріалі „Російсько-українського словника” за редакцією А. Кримського”.

15-й конкурс 2010 року „Мова і духовність”

Оксана Ваф’я (1-е місце), студентка 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Тема: „Нарис історії українського евфемізму”.

Анастасія Кучинська (2-е місце), студентка 2 курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема: „Мова і духовність”.

Роксолана Жаркова (3-є місце), студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: „Античний дух жіночої фантазії Ольги Кобилянської „Valse melancolique”.

Катерина Львова (3-є місце), студентка 4 курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема: „Іншомовні запозичення у сучасній українській мові”.

Катерина Максимова (3-є місце), студентка 4 курсу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема: „Духовний світ у поемі „Чорнобильська Мадонна” Івана Драча через призму історизмів.

16-й конкурс 2011 року „Мова і влада”

Яна Сабляш (2-е місце), студентка 1 курсу магістратури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність – українська мова та література і іноземні мови. Тема: „Мова у владі: мовленнєвий портрет політичного лідера Арсенія Яценюка”.

Богдана Климентовська (3-є місце), студентка 2 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”, спеціальність – філософія. Тема: „Мова і четверта влада: мертва мова СТБ”.

17-й конкурс 2012 року „Мова громадянства – українська”

Віра Шелудько (1-е місце) студентка 5 курсу факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, спеціальність – українська мова та література. Тема: „Соціолінгвальний аспект сучасного законодавства”.

Лілія Бусел (2-е місце), студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), спеціальність – видавнича справа та редагування. Тема: „Мова громадянства – українська”.

Ірина Даниленко (3-є місце), студентка 5 курсу філологічного факультету Донецького національного університету, спеціальність – українська мова та література. Тема: „Вдосконалення мовної вправності учнів Донецька при написанні твору”.

Усіх лавреатів прийнято до Товариства. Частину досліджень опубліковано.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Back to top